Przedszkole Niepubliczne Ochronka

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Historia Ochronki w Luboniu

 

Początki ochronki w Luboniu związane są z przyjazdem do Żabikowa Sióstr Służebniczek (1920), które 15 kwietnia 1921r.  otworzyły pierwszą ochronkę pod patronatem św. Alojzego Gonzagi.

 

Do Ochronki uczęszczało wówczas 20 dzieci. Działała ona, z przerwą w okresie wojennym, do 1962r., kiedy władze komunistyczne  uniemożliwiły siostrom prowadzenie tej działalności.

 

Siostry wznowiły pracę Ochronki dopiero w 1991r. lokalizując ją początkowo w jednej ze sal domu rekolekcyjnego. Było to jednooddziałowe przedszkole, do którego uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Było ich wtedy 36.

 

W sierpniu następnego roku zostało przeniesione do nowego budynku. Od września 1992r. w przedszkolu mieściły się dwie grupy 3 i 4- latków oraz 5 i 6- latków.

 

Program wychowania przedszkolnego

według koncepcji

Bł. Edmunda Bojanowskiego

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNEGO

 „Ochronki„

im. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu

 

 

WIĘCEJ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022-2023

Początek zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe  (Dyżur przedszkola dla dzieci rodziców pracujących)

Wiosenna przerwa świąteczna  Wielkanoc

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Letnie ferie – wakacje

01.09.2022

23 – 31.12.2022

30.01– 12.02.2023

01.07 – 31.08.2023

06 – 11.04.2023

23.06.2023

01–14.07.2023

Dyżur przedszkola dla dzieci rodziców pracujących

dni wolne w Ochronce

6 stycznia 2023 r. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki /Nowy Rok

1 maj 2023 r. Świętego Józefa Rzemieślnika , święto pracy

3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca 2023 r. Uroczystości Bożego Ciała

GALERIA

Dodatkowe dni wolne w Ochronce

2 maja 2023 r. wtorek przed Świętem Konstytucji 3 Maja

8 czerwca 2023 r. piątek po Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej

 

 

OBEJRZYJ NASZE PRACE

Aktualności

TABLICA OGŁOSZEŃ

OPŁATY GOTÓWKĄ ZA „OCHRONKĘ”

W MIESIĄCU WRZEŚNIU :

 

12.09 — 14:00 – 16:00

13.09 — 14:00 – 16:00

16.09 — 14:00 – 16:00

 

W BIURZE PRZEDSZKOLA   (NOWY BUDYNEK NA PIĘTRZE)

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne "Ochronka"

im. Edmunda Bojanowskiego

pl. E. Bojanowskiego 6

62-030 Luboń

 

ochronka@siostry-maryi.pl

 

 

+ 48 500 405 422

 

 

 

Nr konta: 13 1240 3767 1111 0010 4728 6271